Wikia


Nicht NancyEdit


Miss Nancy Ellicot

schreed over de heuvels en brak ze,

reed over de heuvels en brak ze -

de barre heuvels van New England -

reed met de meute

over de koeienwei.


Miss Nancy Ellicot rookte

en schrok niet terug voor de modernste dansen,

ze was de wanhoop van haar tantes,

maar ontegenzeggelijk wel bij de tijd.


Op haar glazen boekenplank wachtten

met een neus van rechtschapenheid, Emerson, Arnold,

bewakers van de leer,

het leger van de onwrikbare wet.

Cousin NancyEdit


Miss Nancy Ellicott

Strode across the hills and broke them,

Rode across the hills and broke them--

The barren New England hills--

Riding to hounds

Over the cow-pasture.


Miss Nancy Ellicott smoked

And danced all the modern dances;

And her aunts were not quite sure how they felt about it,

But they knew that it was modern.


Upon the glazen shelves kept watch

Matthew and Waldo, guardians of the faith,

The army of unalterable law.

Naar: Edit