Wikia


Conversation GalanteEdit


Ik: 'Wat gevoelig, onze vriend de maan!

Ofwel misschien (akkoord, een beetje raar)

Paap Jans ballon, of, zeg, een soort lantaarn,

bedoeld om arme reizigers de weg

te wijzen naar hun bête noir.'


En zij: 'Ach, u dwaalt af.'


En ik weer: 'Luister, hoort u, iemand speelt

het oude liedje van verlangen, maneschijn

en avond, het aloude tierelier

waar onze ledigheid op wordt geteeld.'


En zij: 'Slaat dat op mij?'

'Nee, nee, ik ben de sukkel hier.'


'U bent de eeuwige humorist, mevrouw,

de grote tegenstander van zwart-wit,

altijd bereid ons even bij de bouw

van onze luchtkastelen dedaigneus

te laten zien waar de vergissing zit.'


En… 'O, o, o, wat serieus!'

Conversation GalanteEdit


I observe: "Our sentimental friend the moon!

Or possibly (fantastic, I confess)

It may be Prester John's balloon

Or an old battered lantern hung aloft

To light poor travellers to their distress."


She then: "How you digress!"


And I then: "Some one frames upon the keys

That exquisite nocturne, with which we explain

The night and moonshine; music which we seize

To body forth our vacuity."


She then: "Does this refer to me?"

"Oh no, it is I who am inane."


"You, madam, are the eternal humorist,

The eternal enemy of the absolute,

Giving our vagrant moods the slightest twist!

With your aid indifferent and imperious

At a stroke our mad poetics to confute--"


And--"Are we then so serious?"

TerugEdit